100leijonaa

Hankkeen kuvaus

100 leijonaa Suomelle -hankkeessa suunniteltiin Suomen leijonalle jälkikasvua. Hanke oli kaikille avoin ja tavoitteenamme oli luoda vähintään sata uutta leijonaa Suomelle. Finlaysonin 100 leijonaa suomelle -hanke on virallinen osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Vuosi 2017 on Suomen suuri vuosi, joka rakennetaan yhdessä. Juhlavuosi synnyttää tekoja, elämyksiä ja ohjelmaa — koko Suomessa, koko vuoden 2017. Tekojen kautta tarkastellaan Suomen itsenäisyyden vuosisataa, nykyhetkeä ja tulevaisuutta.

HYÖDYNNETÄÄNKÖ LEIJONATÖITÄ KAUPALLISESTI?

Juhlavuoden kunniaksi Finlayson tulee suunnittelemaan vuoden 2017 aikana sarjan tuotteita valituista leijonatöistä työn suunnittelijan kanssa erikseen sovittavin ehdoin.

ONKO HANKKEEN TARKOITUKSENA KORVATA NYKYINEN SUOMEN LEIJONA?

Tarkoituksenamme ei ole muuttaa Suomen leijonaa, vaan tuoda sille arkikäytössä seuraa ja jälkikasvua. Moni-ilmeisessä Suomessa on tilaa useammalle kuin yhdelle leijonalle.

Säännöt

JÄRJESTÄJÄ

100 Leijonaa Suomelle -hankkeen järjestää Finlayson Oy. 100 leijonaa Suomelle -hanke on virallinen osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa

SÄÄNNÖISTÄ

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla 100 Leijonaa Suomelle -hankkeeseen lähettämällä sivuston kautta oman suunnittelutyön osanottajat hyväksyvät nämä hankkeen viralliset säännöt ja järjestäjän päätökset ja sitoutuvat noudattamaan niitä. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä, jotka vaikuttavat hankkeeseen osallistumiseen. Järjestäjällä on oikeus muuttaa, jatkaa tai keskeyttää hanke järjestäjän päätöksellä teknisen ongelman tai muun ylivoimaisen esteen vuoksi.

OIKEUDET

Osallistujalla tulee olla täydet oikeudet lähettämäänsä työhön ja hän vastaa siitä, että työ ei ole Suomen lainsäädännön vastainen eikä loukkaa kolmannen osapuolen omistusoikeuksia taikka patentti-, tekijän- tai muita immateriaalioikeuksia, eikä ole loukkaava, epäsiveellinen tai hyvien tapojen vastainen. Hankkeen järjestäjä ei vastaa hankkeeseen osallistuvien töiden alkuperästä tai mahdollisista immateriaalioikeuksien loukkauksista. Osallistuja sitoutuu puolustamaan järjestäjää työtään koskevilta kolmansien osapuolten vaatimuksilta siten, ettei hankkeeseen osallistumisesta eikä siihen liittyvän materiaalin käytöstä aiheudu järjestäjälle mitään oikeudenkäynti- tai muitakaan kuluja, vahingonkorvausvelvoitteita tai muuta vahinkoa tai vastuuta kolmansia osapuolia kohtaan.

JULKAISEMINEN

Järjestäjällä on oikeus julkaista lähetettyjä töitä hankkeeseen liittyvissä hankkeen verkkosivuilla, omilla verkkosivuillaan sekä omissa sosiaalisen median kanavissaan ja hankkeen mainonnassa ilman erillistä korvausta tai ilmoitusta työn tekijälle. Vastaavasti hankkeen järjestäjällä on oikeus olla julkaisematta hankkeeseen osallistuvia töitä. Hankkeeseen osallistuvien töiden tekijänoikeudet säilyvät työn suunnittelijalla ellei asiasta toisin sovita.

SUUNNITTELUTÖIDEN KAUPALLINEN HYÖDYNTÄMINEN

Tekijänoikeudet suunnittelijan työhön säilyvät suunnittelijalla. Suunnittelijan kanssa solmitaan erillinen sopimus, jossa sovitaan suunnitelman kaupallisen käytön ehdoista. Mikäli tekijä on alaikäinen tulee myös tekijän huoltajan hyväksyä tämä sopimus.

OSALLISTUMISAIKA

Hankkeeseen sai osallistua lähettämällä oman suunnittelutyön 4.12.2016–31.1.2017 välisenä aikana.

TÖIDEN JULKAISEMINEN VERKKOSIVUSTOLLA

Työt julkaistaan sivustolla kevään 2017 aikana. Järjestäjä ei ilmoita työn lähettäjälle erikseen töiden julkaisusta. Järjestäjä ei palauta osallistujille toimitettuja töitä. Järjestäjä varaa kaikkiin lähetettyihin töihin oikeudet julkaista ne sivustollaan, sosiaalisen median kanavissaan sekä hankkeeseen liittyvässä mainonnassaan ja viestinnässään ilman erillistä korvausta tai ilmoitusta työn tekijälle. Järjestäjä ei edellä mainittujen lisäksi varaa muita oikeuksia niihin palautettuihin töihin, joita ei tulla käyttämään kaupallisesti

ILMOITTAUTUMISOHJEET

Työ lähetettiin sivustolla olevan lomakkeen kautta lataamalla oma työ annettujen teknisten ohjeiden puitteissa. Osallistujia pyydettiin jättämään yhteystietonsa kuvan lähettämisen yhteydessä, jotta hankkeen järjestäjä voi tarvittaessa olla yhteydessä hankkeeseen liittyen. Yhteystietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin.

Järjestäjän keräämistä osallistujien yhteystiedoista muodostuu henkilötietolain mukainen henkilörekisteri. Henkilörekisterin sisältämiä tietoja käytetään vain tämän hankkeen järjestämiseksi, eikä niitä tulla käyttämään mihinkään muuhun tarkoitukseen. Järjestäjällä ei ole velvollisuutta päivittää henkilörekisteristä laadittavaa rekisteriselostetta, sillä kyseessä on kertaluontoista hanketta varten muodostettu henkilörekisteri

Sovellettava laki ja riitojenratkaisu

Tähän hankkeeseen sovelletaan Suomen lakia.

Hanketta ja sen ehtoja koskevat mahdolliset riitaisuudet ratkaistaan ensi sijassa sopijapuolten keskinäisin neuvotteluin. Mikäli riitaisuutta ei saada ratkaistua neuvotteluteitse, riitaisuus saatetaan Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Luonnollista henkilöä vastaan esitetty vaatimus tutkitaan kuitenkin lain mukaan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

Tiedustelut:

Kuvien tekijänoikeuksiin liittyvät kysymykset osoitteeseen: 100leijonaa@finlayson.fi

Suomen itsenäisyys ja Suomen leijona – kysyimme mitä ajatuksia ne herättävät

Pekka H. Timonen

pääsihteeri, Suomi 100 -organisaatio

"Leijonan tarkoitus on yhdistää ihmisiä."

Nooralotta Neziri

aitajuoksija

"Leijonani kuvastaa sisua."

Jani Leinonen

kuvataiteilija

"Toivon leijonan kuvastavan enemmän moninaista Suomea."

Suldaan Said Ahmed

aka Musta Leijona, kansalaisaktivisti

"Ostin vuosi sitten itselleni leijonakorun."

Emmi Mustonen

kuvataiteilija

"Minun leijonani kuuluu koko Suomelle."

Jukka Kurttila

toimitusjohtaja, Finlayson

"Leijonasta on riistetty lupa iloita."

Sami Valtere

designjohtaja, Helsingin Sanomat

"Leijona symbolisoi minulle kansainvälisyyttä."