100leijonaa

Hitta ditt eget lejon vid sidan av det officiella lejonet. Finlands lejon har lika många uttryck som finländaren.

Finland är ett fantastiskt land, där människorna är stolta över sin nationalitet, sin självständighet och sitt lejon. Vi bad finländare skapa nya lejon vid sidan av det officiella lejonet. Inte för att ersätta något, utan för att bringa glädje och en känsla av tillhörighet till alla.

Vad nästan alla förslag hade gemensamt var att kreatörerna vid sidan av patriotism ville uttrycka andra djupgående värden, såsom tolerans, omsorg eller lekfullhet. Flera av lejonen är lätta att identifiera sig med och man kan se hur budskapet de förmedlar gör Finland till ett bättre land att vara och leva i.

Vi fick en hel del förslag, från vilka vi rensade bort de som framkallar hat eller bryter mot immateriella rättigheter. Slutligen bestämde vi oss för att presentera ca 300 nya lejon, skapade av både barn och åldringar, amatörer och professionella formgivare. Vi ville inte välja ut de hundra bästa – det visade sig vara omöjligt att placera dem i någon viss ordning.

Under våren kommer vi att kontakta några av lejonkreatörerna för att diskutera om vi enligt gemensamt överenskomna villkor kunde utveckla deras lejon till säljprodukter.

Vi önskar Finland lycka till med de följande 100 åren. Låt oss njuta av den finländska kulturens många ansikten!

Här är Finlands över 100 nya lejon!


Vi fick massor av fina lejon och bara några av dem är sådana, som vi inte ville publicera. På de här webbsidorna finns inga sådana verk, som förlöjligar lejonet och vårt fosterland, eller som bryter mot andras upphovsrätt.Ursprungligen hade vi tänkt presentera de 100 ”bästa”. Men hur väljer man de bästa 100 lejonen? Så kan man inte göra, när tolkningarna handlar om en gladare patriotism och vad lejonet som symbol för finländsk kultur betyder för människor. Vi beslutade alltså att publicera alla cirka 300 lejon i sex olika kategorier: framtidslöftens lejon (barn och ungdomar), grafiska lejon, symboliska lejon, ställningstagande lejon, naivistiska lejon och övriga.


Dessutom visar gillade-kategorin lejonen som fått mest röster.

Ge din röst åt lejonarbetet, som tilltalar dig. Klicka på hjärtat, så kan du också delta i utlottningen av våra Punkka-påslakanset.. I början av juni lottar vi ut 10 uppsättningar och meddelar vinnarna personligen.

Framtidslöftens lejon är barnens och ungdomarnas olika lejontolkningar.


Grafiska lejon är lejon designade med ett brett urval olika tekniker. Den gemensamma faktorn är att arbetena fokuserar på det visuella uttrycket, utan att ge lejonet nya djupgående betydelser.


Symboliska lejon presenterar olika symboliska element vid sidan av lejonet. Tolkningarna innehåller element från naturen och den finska nationalsymboliken.

Ställningstagande lejon har fått parallellbetydelser, som tydligt flaggar för nya, mera toleranta värden.


Det naivistiska uttryckssättet sitter djupt i det finska själsliga landskapet. Många hade gjort sin lejongestalt lättsammare på ett naivistiskt, ofta mycket elegant sätt.


De övriga lejonen representerar uttryckssätt som inte passade in i kategorierna, men inte heller bildade någon identifierbar gemensam stil. Det gör naturligtvis inte gruppen mindre värdefull.