Suomalainen talous

Suomi on pieni, teollinen maa, joka on kehittänyt itsensä ajan myötä ja on myös saavuttanut terveellisen talouden. Sen elintaso on yksi suurimpia maailmassa ja jatkaa kasvamistaan taloudellisesti. Vihreärikkaana maana, Suomella on rikkaat metsäalueet ja paksuja puita, jotka auttavat parantamaan sen taloutta entisestään. Puista huolimatta sillä ei kuitenkaan ole runsaasti vettä sekä hiiltä ja öljyä. Mineraalit ovat juuri ja juuri tarpeeksi. Vaikka hallitus pelaa ison osan Suomen talouden yksinoikeuden säilyttämisessä, maa perustuu suurimmaksi osaksi yksityisomistukseen ja yrittäjänvapauteen. Melkein 60% Suomen vientitavarasta myydään Euroopan maihin ja sen kaupankäynnillä on vahva kannatus. Kriittisimmät osavaltiot Suomen kaupankäynnin kannalta ovat Venäjä, Ruotsi, Saksa, Alankomaat, Yhdysvallat, Yhdistynyt kuningaskunta ja Kiina. Se on luokiteltu yksi parhaimmista taloussuoriutujista ja maa etsii aina tapoja lisätä sen kasvua. Sen kansalaisille annetaan huomattavasti tunnistusta kun Suomi jatkaa tiensä raivaamista yhdeksi parhaimmista elintasoisista maista. Teollinen tuottavuus ja korkea elintaso tulevat kasvamaan ja osavaltio etsii tietä luovuuteen. Suomi myös kehittää tuotteita moderneille markkinoille, kuten elektroniikkaa, online-pelejä, jne. 

Vientitavara

Vientitavara

Suomi on maa, jolla on vahva vientitavarakysyntä ja huomattavasti sen hintakilpailu, kotitalouden tulot ja rahoitustilanne antavat merkkejä kasvusta ja ansaitsee vakaan kehityksen ajanjakson aikana.  Suomalainen talous on lisääntynyt nopeasti ajan myötä ja se on 42. suurin kasvava vientitavaran toimittaja maailmassa. Nykyinen työllisyystilanne luultavasti kasvattaa kotitalouden todellista ostovoimaa, joka on tällä hetkellä noin 2%. Suomen väkiluku on pieni, mutta viime aikoina se on kasvanut noin 0.3 prosenttia vuodessa. Tuotanto asukasta kohti on samanlainen verrattuna moneen muuhun Euroopan maihin kuten Ranskaa, Yhdistyneeseen Kuningaskuntaan ja Saksaan, vaikka se on hieman pienempi kuin Ruotsin. Suomen suurimmat vientitavarat sisältävät raakaöljyä, sahattua puuta, tietokoneita ja autoja, jotka muodostavat yhteensä $4,73B, kukin arvoltaan $1,85B, $1,86B, $1,43B ja $2,61B. Suurimpiin vientitavaroihin sisältyy myös kaoliinilla päällystetty paperi, $4,73B, valssattu teräslevy, $2,61B, raakaöljy, $3,47B ja pakatut lääkkeet, tuottaen vastaavasti $1,52B. Nämä vientitavarat valmistetaan enimmäkseen Saksaan, Yhdysvaltoihin, Ruotsiin, Alankomaihin sekä Kiinaan.Suomen talous on kasvanut viimeisen muutaman vuoden aikana. Viime vuonna, taloudelliset resurssit antoivat vaativamman tarkoituksen kuin normaalisti, sallien valtion nousta ylöspäin. Työllisyysaste on myös kasvanut mutta melko hitaasti verrattuna 2017-lukuun, jolloin kasvu oli poikkeuksellisen nopeaa.

Valmistus ja työvoima -sektori:

World Economic Forum Issa vuonna 2014

Suomen tärkein ala on tuotanto, joka auttaa kasvattamaan ja ylläpitämään ulkomaankauppaa. Se on suuri ja kukoistava ala ja se on tunnistettu ympäri maailmaa ja sijoittui toiseksi suurimmaksi huipputekniikan sektorin tuottajaksi vuonna 2004 heti Irlannin jälkeen. Sen johtaviin valmistusosastoihin kuuluvat elektroniikka, koneisto, kemikaalit, metsäteollisuus, ajoneuvot ja monta muuta teknistä tuotetta, varsinkin niitä jotka on valmistettu metallista. Suomella on suuri metsäalue, joka on erinomainen resurssi paperille ja maatalousalalle. Ruotsin jälkeen, Suomen talous on arvosteltu suurimmaksi tietoon perustuvaksi taloudeksi Euroopassa ja sen tietotekniikan ja viestintäteknologian tuotanto, liiketoiminta-alue  ja kasvatustuotanto saivat huippuluokituksen World Economic Forumissa vuonna 2014. Työvoima on kuitenkin vähentymässä, varsinkin maatalouden alalla ja se vaikuttaa suureen osaan taloutta. Työvoiman odotukset valtiossa pysyvät alhaisina. Virtaus pysyy jäykkänä ja yritykset eivät keskity tuotantoon tai innovatiivisiin tuotantoihin. Vaikka Suomella on erinomainen taloudellinen tilanne, sitä ei sisällytetty 10 parhaimman Euroopan vapaimpien talouksien maiden listaan. Sen syyt sisältävät hallituksen menojen tason. Hallitus yrittää parhaansa selviytyäkseen, ensin alentamalla työvoiman kustannuksia, palauttamalla taloudellisen toteutettavuuden ennalleen ja lisäämällä tuotettavuuden tasoja teollisuuden tuotannoilla ja vientituloilla.

Tulevaisuudennäkymät:

Suomen nykyinen taloudellinen tilanne kasvaa edelleen vuosien saatossa. Vientikeskus kasvaa samalla kun dollarin vaihtokurssi vähenee ja lyhyt- sekä pitkäaikaiset korot tulevat nousemaan. Kuitenkin, hallinnon väliintulon teollisuuspuolen puute ja yksityisten omistuksien lisääntyminen laskee Suomen asemaa parhaiden talousmaiden joukossa. Maan säästöasteet pienenevät kohtalaisesti ja velkojen määrä kotitalouksissa kasvavat. Viennin määrä on muuttumatonta ja kauppa maailmalla, Suomi ilmeisesti jää jälkeen. Suurin riski, jonka Suomi kohtaa, on kansainvälisen toiminnan ympäristö poliittisen epävarmuuden kasvun vuoksi.